Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Cobello Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Cobello Oy
Martinkuja 2
02270 Espoo
SUOMI
y-tunnus 0904388-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Cobello Oy
Eevi Kytöniemi-Jokinen
p. +358 9 41767676
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Cobellon kanta-asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu Cobellon asiakassuhteeseen. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyy aina henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin asiakastilauksien yhteydessä ja asiakassuhteen ylläpitoon liittyvissä asioissa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa, joka lähinnä koskee sähköpostitse välitettäviä uutiskirjeitä ja kutsuja kanta-asiakastapahtumiin. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös asiakassuhteiden ylläpidossa, analysoinnissa ja raportoinnissa, Cobellon kanta-asiakasohjelman toteuttamisessa ja seurannassa sekä Cobellon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Cobellon asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. myymälöissä tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, Cobellon www sivuilla löytyvästä asiakasrekisteriinliittymislomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista tai asiakastapaamisista.

7. Henkilötietojen säilytysaika

 Säilytämme asiakasrekisterissämme tietojasi joko niin kauan kun asiakasrekisterisi on meillä olemassa tai niin kauan kun on tarpeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Cobellon asiakasrekisteriin annettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin Cobellon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Cobellon asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Myös paperiversiona säilytettävät asiakirjat ja tiedot säilytetään turvassa ja huolellisesti niin, ettei niihin pääse käsiksi kuin vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjänä huolehdimme myös siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin vain tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Jos saat meiltä markkinointiviestejä, voit perua niiden tilauksen uutiskirjeen alalaidassa olevasta peruutuslinkistä tai lähettämällä pyynnön poistosta osoitteseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..